اطلاعات تماس

تعداد بازدید:۱۷۱۳

اطلاعات تماس

آدرس: تبریز- بلوار 29 بهمن، دانشگاه تبریز، دانشکده علوم ریاضی، دفتر مرکز                     ریاضیات در صنعت دانشگاه تبریز
تلفن:   3392911-0411
فکس: 3293436-0411
پست الکترونیکی: rcimut@tabrizu.ac.ir


آخرین ویرایش۰۲ آذر ۱۳۸۸